Typy ekonomík. Po prečítaní tohto článku ich už pochopíte

Najprv si povieme čo je to EKONOMIKA –

  • Je to časť ekonomického života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou
  • Spôsob vykonávania výrobnej činnosti
  • Využíva teoretické poznanie ekonómie prakticky
  • Hovorí sa jej aj HOSPODÁRSTVO

 kompetence

Zaoberá sa tromi otázkami :

  • Čovyrábať?
  • Akovyrábať?
  • Prekoho vyrábať?

 
Ľudia sa týmito otázkami zaoberali už v dávnom STAROVEKU. Nestačili im len voľné statky, preto si začali veci vyrábať. Táto náuka sa začala pomaly zaoberať otázkami hospodárenia a hospodárskej činnosti ľudí.
 
Ale prejdime postupne k typom ekonomík.
 
Prvá ekonomika vznikla veľmi dávno a nazývame ju:
 
EKONOMIKA ZALOŽENÁ NA ZVYKLOSTIACH A TRADÍCIACH
Prenáša sa z generácie na generáciu. Je málo rozvinutá. Dnes už ju môžeme vidieť len v kmeňoch alebo rodinách. V skratke – ľudia si medzi sebou vymieňajú tovar, každý vyrobí niečo iné a vyrobí len toľko, aby to vystačilo danému kmeňu alebo rodine. Príklad: mama upečie koláč a napečie len pre našu domácnosť.
Ďalej poznáme ekonomiky, ktoré môžeme vidieť v daných štátoch:
 
porada
 
EKONOMIKA PRÍKAZOVÁ
Na ekonomické otázky odpovedá štát a jeho orgány. Prevláda štátne vlastníctvo. Firmy sú prevažne monopolné a vyrábajú na základe päťročných plánov (päťročníc, niekedy aj dvojročníc, desaťročníc), kde majú dopredu určené koľko výrobkov vyrobia a za akú cenu. Dnes sa s touto ekonomikou stretávame v krajinách ako sú Kuba, Čína, Severná Kórea. Aj my na Slovensku sme túto ekonomiku mali za čias socializmu. Výhodou je, že štát vlastní školstvo a zdravotníctvo. To pre ľudí znamená, že si neplatia školské potreby a zdravotné úkony. Nevýhodou je, že neexistuje skoro žiadne súkromné vlastníctvo a slobodné podnikanie.
 
EKONOMIKA TRHOVÁ
V čistom stave ju nevidíme nikde. Na odpoveď ekonomických otázok odpovedá samotný spotrebiteľ. Funguje pomocou trhového mechanizmu. Všetky firmy sú sprivatizované. Štát nezasahuje do ničoho. Výhodou je, že existuje slobodné vlastníctvo a sloboda podnikania, nevýhodou – znevýhodnený sú dôchodcovia, slabšie vrstvy, pretože napríklad zdravotníctvo vlastnia
 
EKONOMIKA ZMIEŠANÁ
Táto forma ekonomiky je najrozšírenejšia. Zachováva princípy trhovej ekonomiky, až na to ,že štát zasahuje do chodu ekonomiky tak, že prijíma zákony aby sa staral o spoločenské potreby. Chráni tým aj slabšie vrstvy obyvateľstva. Príklad: štát vlastní cesty z dôvodu toho, že súkromník by sa o ne nestaral, pretože by mu neprinášali zisk.

6 roky ago