O certifikátoch na novostavby už počul asi každý stavebník, sú povinné

Kúpa a predaj nehnuteľnosti nabrali na obrátkach, trh sa rozbehol a byty či domy sa predávajú stále. Všetci totiž musíme niekde bývať, a to je dôvod nášho záujmu o tieto stavby. Kúpiť však dobre a za prijateľnú cenu je dôležité, aby sme časom nezistili, že do úprav potrebujeme „naliať“ ešte veľa financií. Pred nákupom domu, ale aj kancelárskych či obchodných priestorov je dobre byť maximálne ostražití, aby sme nenaleteli na nízku cenu, čo môžeme vzápätí oľutovať pri zistení problémov a nedostatkov nehnuteľnosti. Na ochranu zákazníkov a ich lepšiu informovanosť sa preto do zákona dostala povinnosť vypracovať energetický certifikát pre mnohé druhy stavieb. Z neho je každému jasné, aká je budova hospodárna z energetického hľadiska a zároveň sa dozvedia o jej kvalitatívnych vlastnostiach a zaradení do niektorej z energetických tried od A po G.

Aby ste vedeli, čo podpisujete

Na rodinné domy sa takisto vzťahuje povinnosť vypracovania energetického certifikátu, pretože je to dôležitý dokument pri jeho predaji či kúpe alebo prenajímaní. Kolaudácia stavby sa tiež nezaobíde bez neho, každý nový dom ho musí ku kolaudácii priložiť. Ide o energetický certifikát hodnotenie nehnuteľnosti s ohľadom na spotrebu energie, ktorá sa využíva na vykurovanie, ohrev vody, elektroinštaláciu či vzduchotechniku a podobne. Pri certifikátoch na rodinný dom sa neberie do úvahy klimatizačné zariadenie ani zabudované osvetlenie.

Energetické štítky sú označené farbami

Povinnosť certifikácie stavieb je platná od 1.1.2008, každý stavebník, ktorý chce skolaudovať stavbu po tomto dátume, musí predložiť energetický certifikát. Ten si môže nechať vypracovať odbornou firmou. V ňom sa uvádzajú údaje o technickom vybavení, použitých stavebných materiáloch a ich vlastnostiach a určí sa aj potreba energie po zhodnotení vonkajšieho a vnútorného priestoru. Počas celej doby platnosti certifikátu je vlastník nehnuteľnosti povinný ho uchovať, v prípade, že sa rozhodne budovu prenajať alebo predaj, odovzdá ho novému majiteľovi. Pri prenájme sa odovzdáva iba jeho kópia a päť dní po jeho prevzatí musí byť energetický štítok vystavený na viditeľnom mieste, ktoré je dostupné aj verejnosti. Týka sa to majiteľov stavieb, ktoré majú rozlohu viac ako 250m2 a užíva ich verejnosť či orgán verejnej moci, a tiež o budovy s viac ako 500m2, ktoré často využíva a navštevuje verejnosť.

8 měsíců ago