Základná umelecká škola ako družina

Dnes už žiadna novinka, ale trend, ktorý každým rokom naberá na atraktivite. Rodičia svoje ratolesti už ako škôlkárov prihlasujú na umelecké odbory a poobedné krúžky v rôznych ZUŠ-kách a iných inštitúciách. Je to však správne, takto zaťažovať malé dieťa, ktoré potrebuje dostatok času na regeneráciu a relax po učení sa v škole? Je to správne využívať to ako družinu?

baletka.jpg

Dieťa ako dar.
Každý rodič uzná, že deti sú zázračné bytosti. Ich chápanie, ponímanie sveta a reality je úplne rozdielny od toho dospelého. Dieťa sa potrebuje rozvíjať. Jeho slovná zásoba, motorika pohybov, fantázia, zmýšľanie. Okrem malej násobilky a vybraných slov sa potrebuje naučiť, ako rozvrhpť svoj čas, ako sa efektívne učiť, ako vnímať veci okolo seba. A práve to mu umožňujú rôzne krúžky a voľnočasové aktivity. Športy nielen budujú fyzickú stránku, motoriku dieťaťa, ale učia aj dieťa pracovať v kolektíve, uznať pravdu lepšiemu súperovi, porážku, zniesť prehru, jednať férovo a myslieť tímovo.

Nervozita v mladom veku.
Avšak, dieťa nemusí aj pre nás takúto banalitu, znášať. Môže sa mu to zdať ako obrovské bremeno a ťarcha a neskôr sa to preukáže na inej stránke v jeho živote. Strach z toho, že nestíha všetko na 100%, strach z kolapsu, to všetko nepriaznivo ovplyvňuje psychiku dieťaťa. A tá sa predsa v skorom veku neustále vyvíja a potrebuje oporu, potrebuje čas pre seba a dostatočnú regeneráciu. Preto, ak sa rozhodnete dieťa zaťažiť voľnočasovou aktivitou, myslite na to, že okrem pomoci s domácimi úlohami potrebuje aj vašu ochranu a podporu na koncerte či zápase. Postačí už len vaša prítomnosť v dave.

hra na housel.jpg

Výčitky svedomia.
S nimi sa môžete stretnúť u dospelých ľudí, ktorí mali v minulosti možnosť navštevovať takýto krúžok, no rodičia ich k tomu neviedli. A pri tom vyskytlo, že sú talentovaní. Pritom by stačilo len pár lekcií, možno rok či dva. No jestvujú aj opačné prípady. Naozaj sa ZUŠ vyplatí? Nezneužívajú to rodičia len na to, aby pokryli tie 2-3 hodiny na to, aby dieťa nemuselo byť stále v družine, kým je on v práci? A pri tom vôbec nemá talent, a hodiny klavíra sú neskutočnou tortúrou? Toto závisí na svedomí každého z rodiča. Nenechávajte si rozhodnutia na poslednú chvíľu, neberte to na ľahkú váhu a diskutujte nielen s partnerom, ale aj so samotným dieťaťom, poprípade s pedagógom.

5 roky ago