Vzdelávanie pre budúcnosť: klíma sa sama nenapraví.

Klimatický boj zvádzaný celými radmi expertov, vedcov a výskumníkov, ktorý sa aktuálne odohráva na už aj tak dramaticky poškodenej planéte, sa však dnes teší odhodlaniu i vôli, ktoré sa rozmáhajú vôkol celého toho chaosu spáchaného človekom. Študenti, ktorých ambície a snahy meniť svet k lepšiemu, sa v dnešných dňoch veľmi intenzívne hlásia k prepracovaniu už stanovených záverov a volajú po zmene: svojou neutíchajúcou aktivitou sa snažia apelovať na vládu, a to v celom rade miest sveta: od Paríža cez Berlín, Kolín či Londýn, no hlas mladých počuť i z pevniny spoza Atlantiku či z územia na samom spodku zemegule. Od New Yorku až k Wellingtonu načúvame slovu mnohých, ktorí sa usilujú o nastolenie dôležitosti tej najzákladnejšej podmienky pre naše bytie –  zdravého prostredia, v ktorom sa ľudstvo riadi zásadami ekologických predpisov a dodržiava limity, ktoré nám určila kedysi dávno príroda. Skrátka, snaha o vybudovanie populácie, ktorá vedie svoje kroky v súlade s prírodnou chôdzou, naberá dnes na dôležitosti v celom priestranstve.

bouřka

Analýzy tvrdia, že sa približujeme k šiestemu veľkému vyhynutiu za éru existencie planéty. Po prvý raz však ide o vyhynutie, ktorého príčinou by bola aktivita človeka.

Veľké a katastrofálne scenáre spojené so zánikom istej časti planéty v určitej perióde jej vývoja, sú prepojené s dopadom meteoritov či komét na jej povrch, ktorých dôsledky zapríčinili v celej tej rozsiahlej ére miliónov rokov zánik istého druhu živočíchov. Samozrejme, toto vyhynutie bolo po každé nasledované vznikom niečoho nového, zrodom odlišných druhov fauny a flóry. Časové obdobia sa teda striedali a s nimi sa menili i typy rastlinného a živočíšneho bohatstva, ktoré sa podieľalo v každej jednej epoche na hromadnom bohatstve planéty.

medvěd

Tá veľkoleposť, ktorou sme dnes obkolesení i my, je však tou najväčšmi krehkou súčasťou našej existencie. Ziapot prírody, ktorým sa ona sama pokúša reagovať na pôvodný krik jej narušiteľov, sa  prejavuje v podobe nekontrolovateľne stúpajúcej hladiny oceánov, topením ľadových plôch a stratou stoviek druhov rastlinstva a živočíchov. Činnosť ľudstva, ktorá sa prejavuje aktivitami v podobe nadmernej konzumácie mäsa, palmového oleja a s tým spojenej deforestácie, ale tiež rybolovu, zaľudňovania panenských revírov, excesívnou produkciou fosílnych energií a globálnym narúšaním zemského rytmu, je na počiatku nepredvídateľného scenáru, ktorý každým dňom zhotovuje samotná dlaň uplakanej prírody. Sme schopní započúvať sa do jej reči? Sme schopní pochopiť, čo sa nám snaží povedať?

zeměkoule

Edukácia je spôsob, ktorým sme schopní bojovať s časom.

Súria nás dni, hodiny, sekundy. Avšak tou najefektívnejšou prevenciou je samotná výchova a sprostredkovanie informácií deťom a mladým ľuďom, ktorí majú v rukách budúci osud zeme. Staňme sa vnímavými na ceste k svetovému úspechu. Staňme sa tými, ktorí recyklujú namiesto toho, aby hromadili. Ktorí sú v stave pochopiť, ako veľmi ich existencia závisí od rozhodnutia prírodnej veľmoci.

5 roky ago