Termínovaný vs. sporiaci účet


Termínovaný účet
Ak máte voľné finančné prostriedky, môžete ich zhodnotiť vďaka termínovanému účtu, respektíve termínovanému vkladu. Funguje to tak, že peniaze vložíte na termínovaný účet s tým, že nejakú dobu na ňom budú viazané. Vkladať je možné jednorazovo alebo váš vklad môže byť obnovovaný automaticky. Zaniknutie jednorazového vkladu nastáva po ukončení jeho viazanosti. Potom je možné vklad buď obnoviť na rovnaké obdobie, alebo ukončiť, a v tom prípade sa peniaze prevedú na váš bežný účet, samozrejme aj spolu s úrokmi.

prasátko

Úroky banka môže prevádzať na váš bežný účet, alebo sa vám budú pripisovať k vkladu. Ak sa pripisujú k vkladu, tieto sa úročia ďalej a vy tak získavate v podstate úroky z úrokov. Podľa obdobia viazanosti delíme termínované vklady na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Vklady s viazanosťou do 1 roka sa považujú za krátkodobé, s viazanosťou viac ako 1 rok za strednodobé a tie dlhodobé majú viazanosť viac ako 5 rokov, tieto sú však výnimočné. Výška úrokov závisí od doby viazanosti a sumy, ktorú vkladáte. Najčastejšia doba viazanosti, ktorú banky ponúkajú, je jeden, tri, šesť a deväť mesiacov, a 1-5 rokov. Nevýhodou je, že ak chcete peniaze vybrať skôr, ako uplynie viazanosť, musíte za to zaplatiť. Dá sa povedať, že predčasným výberom prídete o časť prípadne celý úrok. Fond ochrany vkladov chráni termínované vklady.

peníze

Sporiaci účet
Sporiaci účet je niečo medzi bežným a termínovaným účtom. K peniazom sa však dostanete jednoduchšie, väčšinou je takýto účet súčasťou bežného účtu. Výhodou sporiaceho účtu je vyššia úroková sadzba a kratšia výpovedná lehota, ktorá predstavuje niekoľko dní až mesiacov. Sporiť si môžete pravidelne a odkladať si môžete aj menšie sumy. Obrovskou výhodou je, že si peniaze ľahko prevediete na bežný účet aj sami. V každom prípade si pri zakladaní sporiaceho účtu treba zvážiť, či musíte peniaze vkladať pravidelne, ďalej bonusové úročenie, viazanosť, poplatky za predčasný výber a pod.

6 roky ago