Siahnite po ready – made s.r.o.

Máte pred sebou skvelý podnikateľský plán, lenže tento vyžaduje, aby ste sa v čo najkratšej dobe stali spoločníkom, resp. konateľom v obchodnej spoločnosti ? Áno, je jasné, že k podnikaniu a rozbehnutiu plánovaných obchodov potrebujete firmu. Lenže ak by ste sa túto rozhodli založiť od úplných základov, museli by ste rátať s dlhým čakaním. Firmy na predaj sú oveľa rýchlejšou alternatívou.

Podnikateľ, otáznik

To znamená, že je rýchlejšie kúpiť už založenú a pripravenú firmu. Na Slovensku je najčastejším druhom podnikania spoločnosť s ručením obmedzením. S takzvanou ready – made s.r.o. kupujete obchodnú spoločnosť, ktorá už je zapísaná v Obchodnom registri, má splatené základné imanie a väčšina z nich sú tiež zaregistrovaným platcom DPH.

Pokiaľ si teda váš podnikateľský plán vyžaduje rýchle kroky, ready –made spoločnosti určené na predaj sú tým najrýchlejším riešením.

Ale v podstate sú vhodné pre každého, kto si chce výrazne skrátiť postup (byrokraciu a behanie po úradoch) pri zakladaní novej firmy. Napríklad aj pre cudzincov, ktorí majú problém rozumieť a písať plynule slovensky. No aj pre začínajúcich podnikateľov, čo s podobným zakladaním firmy ešte nemajú potrebné skúsenosti. Alebo ako už odznelo, je to vhodné riešenie pre podnikateľov, ktorí vedia, že zakladanie novej firmy od základov by zabralo veľa času, a tento faktor do ich kontextu nezapadá- chcú a potrebujú naopak reagovať na vzniknutú situáciu čo najskôr.

Perá, peniaze, dokumenty

Výhodou pri kúpe ready – made je aj to, že je pri nich splatené základné imanie (min. 5 000 eur). Zakladatelia s.r.o. tak neručia svojim majetkom, ale týmto zaplateným základným imaním. A čerpať výhody sa dajú aj z faktu, že firmy sú zaregistrované na daňovom úrade.

Ready – made spoločnosti sú pripravené pre svojich budúcich majiteľov. Spoločníkom, resp. konateľom sa záujemca stáva ihneď po tom, ako podpíše zmluve o prevode obchodného podielu.

2 roky ago