Povinnosti po založení s.r.o.

Povinnosti po založení sro Ezmluva – po založení s.r.o. nasleduje niekoľko povinných krokov, ktoré je potrebné splniť k správnemu fungovaniu podniku. Zaraďujeme sem povinnosti ako:

Daňový úrad – povinnosťou každej spoločnosti by malo byť prihlásenie sa na Daňovom úrade, a to najneskôr do 30 dní od jej založenia. Okrem toho je potrebné taktiež podať žiadosť o zaregistrovanie sa k dani z príjmov, a to buď elektronicky, alebo osobne, vyplnením tlačiva na Daňovom úrade. Prostredníctvom takejto žiadosti následne Daňový úrad pridelí spoločnosti číslo DIČ – daňové identifikačné číslo. Daňový úrad je potrebné taktiež kontaktovať aj v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá nastane, či už ide o zmenu údajov, nový názov spoločnosti, zmeny pri bankových účtoch, atď.

podmienky sro

Sociálna a zdravotná poisťovňa – povinnosti voči týmto poisťovniam závisia od toho, či spoločnosť má zamestnancov, prípadne ak konateľ je zároveň zamestnancom, alebo ak nemá zamestnancov a vykonáva iba podnikateľské aktivity. Ak ide o spoločnosť, ktorá platí konateľovi podiel zo zisku, v tom prípade nemá povinnosti voči Sociálnej ani zdravotnej poisťovni. Avšak, ak podnik má zamestnancov, v tom prípade sa musí prihlásiť do registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne a rovnako tam prihlásiť aj všetkých svojich zamestnancov. Taktiež musí informovať aj Zdravotnú poisťovňu o tom, že sa stáva platiteľom poistenia za svojich zamestnancov.

Sídlo s.r.o. – sídlo spoločnosti musí byť povinne označené jednoznačne viditeľným nápisom s názvom s.r.o., taktiež aj poštová schránka musí byť dôkladne označená a v prípade viacerých prevádzok, alebo prevádzky mimo hlavného sídla spoločnosti, musí byť označená menom aj každá jedna prevádzka

DPH – spoločnosť sa nemusí registrovať k DPH, avšak, ak dosiahne obrat vyšší ako 49 790 eur za predchádzajúci rok, vzniká jej povinnosť k registrácií DPH. Táto povinnosť spoločnosti vzniká rovnako aj vtedy, ak získava tovar zo zahraničia nad sumu 14 000 eur. Po registrácií dostane s.r.o. od Daňového úradu pridelené identifikačné číslo pre daň. Firma sa môže zaregistrovať k DPH taktiež aj dobrovoľne ak nedosiahla stanovený obrat.

podmienky

Bankový účet – pre spoločnosti, ktoré podnikajú sa odporúča založiť podnikateľský bankový účet, ak sa takýto účet založí, je potrebné o tom informovať Daňový úrad

Pokladnica – povinnosťou každej firmy, ktorá prijíma platby je vedenie registračnej pokladnice

Účtovníctvo – každý podnikateľský subjekt si musí viesť účtovníctvo, či už prostredníctvom vlastného účtovníka, alebo najatím služby externého účtovníka

Fakturovanie – faktúry môže zabezpečovať účtovník, či už vlastný alebo externý, ale spoločnosť si ich môže taktiež riešiť sama

Poplatky – ak má podnik viac ako troch zamestnancov, vzniká mu povinnosť platiť poplatky pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS)

3 roky ago