Postup pri kúpe a predaji spoločnosti

Čo znamená predaj sro v praxi? Jednoducho to, že sprostredkovateľská firma, zaoberajúca sa danou činnosťou, s náležitými skúsenosťami a dlhoročnou praxou v oblasti podnikania a záležitosti s tým súvisiacimi, vám samotný predaj alebo kúpu umožní. Záleží, či vystupujete na strane predávajúceho alebo kupujúceho. V obidvoch prípadoch je to samozrejme po uskutočnení jednotlivých príslušných krokov možné. Postupy, ktoré sú dané legislatívou platnou v krajine, nie je možné obísť, vyhnúť sa im. vidina úspechu v podnikaní

Sprostredkovateľská firma kupuje spoločnosti odpredávajúcich, ktorí sa rozhodli ukončiť ich podnikateľské aktivity a to práve takýmto spôsobom. Účtovníctvo a dane musia byť v poriadku. Okrem toho, je potrebné mať splnené aj ďalšie nevyhnutné požiadavky pre splnenie tohto úkonu a to predaja spoločnosti. Následne táto firma, ktorá je určitým prostredníkom medzi predávajúcim spoločnosti a potenciálnym kupujúcim, vytvára ponuku firiem určených na predaj vo forme databázy. Tam si môže záujemca prečítať množstvo informácii o spoločnosti a dozvedieť sa viac už z internetových stránok formou online. Ak radšej vyhľadávate osobnejší kontakt a nepatríte k tým, ktorí sa rozhodnú, v tak pre vás významnej veci a záležitosti, ako je samotná kúpa spoločnosti, na základe popisu na internete, neváhajte nás kontaktovať osobne, alebo osloviť telefonicky, prípadne si zarezervovať termín na osobné stretnutie.

nový začiatok

Do momentu uzavretia kúpno-predajnej zmluvy je potrebné vykonať množstvo náležitých úkonov, ktoré sa týkajú účtovníctva, daní, kontaktovania úradov, podpisovania dokumentov a zmlúv, následného overovania podpisov a podobne. Poskytujeme poradenstvo pre danú oblasť a zodpovednosť za vykonanie jednotlivých úkonov, preberáme na seba. V databáze firiem určených na predaj nájdete firmy s históriou a bez histórie, ako aj firmy, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty. Firmy sú pripravené na podnikanie, na rozbehnutie podnikateľských aktivít, ktoré nastáva dňom zápisu do Obchodného registra. Ešte predtým je vám umožnené vykonať zmeny, vzťahujúce sa na názov, sídlo firmy, predmet podnikania a podobne a prispôsobiť si firmu, ktorú kupujete vašim požiadavkám a zámerom.

2 roky ago