Dlho diskutované finančné vzdelanie realitou

Predmet finančná gramotnosť sa na základných a stredných školách začal vyučovať od 1. septembra 2018, čiže tento predmet funguje už druhý rok. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj už v roku 2005 navrhla finančnú gramotnosť ako predmet na školách s tvrdením, že čím skôr sa deti začnú vzdelávať v tejto oblasti tým lepšie. Zapracovanie finančnej gramotnosti do osnov má deťom pomôcť lepšie chápať  a orientovať sa vo svete financií, ktorý je nevyhnutnosťou pre každého človeka. 

tým

Na hodinách finančnej  gramotnosti sa študenti dozvedajú o témach ako sú napríklad: sporenie a investovanie, úvery, ale aj ako zadať inkaso platby či rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou. K praktickým úlohám patrí vyhotovenie domáceho rozpočtu, tak aby vznikla úspora, ale aj investičný dotazník na zistenie typu klienta.

Nie je už neskoro?
Skutočnosť, že zadlženosť slovenských domácností rastie najprudším tempom v Európskej únii je dostatočne alarmujúca na to, aby sa o finančné vzdelávanie začala zaujímať aj široká verejnosť. Finančná gramotnosť sa snaží eliminovať nevedomosť v oblasti sporiacich produktov bánk, ktoré môžu byť pre nás v určitej situácii výnosné, čo sa môže javiť ako veľká výhoda. Ďalej ide už o spomínané investovanie, ktoré môže prerásť až do vytvorenia pasívneho príjmu. Obyčajní ľudia, ktorí sa nepohybujú v ekonomickej sfére možno tieto pojmy nepoznajú. Ak by vynaložili dostatočné úsilie na vzdelanie v tejto oblasti, môže byť pre nich záchranou pred dlhmi.

podnikání

Finančné vzdelanie pre ľudí, ktorí majú školské roky dávno za sebou nie je nemožné ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na túto tému totiž existuje veľké množstvo literatúry a v neposlednej rade sa môžete vzdelávať pomocou kurzov so zameraním na tento problém. Čoraz populárnejším sa stáva využívanie služieb finančného poradcu, no pri hľadaní toho správneho odborníka sa určite nezabudnite spýtať na jeho vlastné dlhy.

5 roky ago