Milujete nákupy? Nepresahuje to vaše hranice?

Nákupy, pokiaľ ohrozujú vašu peňaženku, vaše vzťahy i vás samotných, môžu vyústiť až do choroby z nakupovania. Väčšinou nám nahrádzajú niečo, čo nám chýba v našich vzťahoch,  alebo v osobnom živote a z rozkrúteného kolotoča už nedokážeme tak rýchlo vystúpiť von.

nákuúy

Riziko chorobných a nutkavých nákupov sa prejavuje hlavne u žien a mladých dievčat. Máme zlý deň, niečo sa nám nepodarilo, partner nás zanedbáva, tak si kúpime niečo pekné na seba a nálada sa nám zlepší. Alebo si doprajeme odmenu za vydarený pracovný projekt, prípadne už zo zvyku, alebo z nedostatku inej činnosti, nudy.

Pričom tieto nákupy sú často krát úplne nelogické a zbytočné
Pokiaľ však máte výčitky svedomia, a okolie vás neustále upozorňuje na vaše správanie, ktoré sa im nezdá byť úplne v poriadku a prichádzajú aj prvé príznaky depresie a finančný kolaps, potom nastáva závislosť a chorobné nakupovanie odborne nazvané oniománia. Je to druh obsedatívno – kompulzívnej poruchy, ktorá sa lieči prevažne pod dohľadom psychiatra, pomôcť môže aj cielená terapia.
V dnešnej dobe nie je ničím neobvyklé aj on line nakupovanie cez internet, takisto vo všetkých väčších mestách neustále pribúdajú nové nákupné centrá, kde nie je o nákupy núdza. Kým  nákupy on line využívajú hlavne mladí ľudia z hľadiska širšej ponuky a bohatého výberu, tak nákupné centrá zase doprajú zábavu a určitú formu relaxu  a možnosť odreagovať sa  celým rodinám, ktoré cez bežný pracovný týždeň nemajú na to dostatok voľného času.

obchod

Závislosť na nákupoch je prirovnávaná k akejkoľvek inej závislosti, ktoré poznáme, je to napr. narkománia, alkoholizmus, alebo aj ako závislosť od fajčenia..Je to ako niečím sa odmeniť a málokto si uvedomuje, že sa dá na to veľmi rýchlo privyknúť. Snažme sa preto  nepreháňať to s nakupovaním, aby to neprešlo do tej pomyslenej hranice, odkiaľ sa nám bude ťažko vracať späť.

6 roky ago